Reglement

Her vil du finde information om følgende regler:

  • Rækker.
  • Kompositionskrav for bane- & trampetspring.
  • Karaktersystem.
  • Indledende + finale.
  • Trippelrotationer.

Rækker

Det er vigtigt at både instruktør og gymnast er opmærksom på hvilken række den enkelte gymnast skal deltage i.

Række

Fødselsår

U10 piger

2011 og senere

U11 piger

2010

U12 piger

2009

U13 piger

2008

U14 piger

2007

U15 piger

2006

U16 piger

2005

U17 piger

2004

U18 piger

2003

Senior damer

2002 og tidligere

U10 drenge

2011 og senere

U11 drenge

2010

U12 drenge

2009

U13 drenge

2008

U14 drenge

2007

U15 drenge

2006

U16 drenge

2005

U17 drenge

2004

U18 drenge

2003

Senior herre

2002 og tidligere

 

Kompositionskrav for bane- & trampetspring.

Banespring

Antal elementer i hver springomgang:
Der må maksimalt udføres 5 elementer.
Der skal minimum udføres 2 elementer.

Variationskrav:
Gælder alle rækker.

Der skal udføres 1 forlæns og 1 baglæns omgang i både indledende og finale. Springkombinationen i de to omgange skal være forskellige.

Definition af retningen på en omgang:
Om en springomgang er forlæns eller baglæns bestemmes af følgende kriterier:

Retningen på det element med størst vanskelighedsværdi (basiselement + tillæg på elementet). Ydermere skal der udføres yderligere et element i samme retning før omgangen godkendes som enten forlæns eller baglæns.

Trampetspring

Variationskrav:
Gælder alle rækker.

Springene i de to omgange skal være forskellige.

 

Karaktersystem:

Vanskelighedskarakter:

Springseriens vanskelighedskarakter udregnes ud fra alle elementerne i springserien. Vanskelighedskarakteren udregnes således: Værdi af basiselement (for alle elementer udført i springserien) + alle tillæg.

Vanskelighedsskalaen er åben dvs. uden loft.

Tillægsgrupper:

Række

Tillægsgruppe

Piger: U18 og yngre

Drenge: U14 og yngre

2

Piger: Senior damer

Drenge: U15 og ældre

1

 

Basisværdier – Banespring: 

Forlæns

Basiselement

Gruppe 1

Gruppe 2

Vejrmølle

0,0

0,0

Kraftspring

0,4

0,4

Flyvespring

0,4

0,4

Kineser

0,6

0,6

Schmetterling

0,6

0,6

Salto (f)

1,2

1,2

Baglæns

 

Rondat

0,0

0,0

Flikflak

0,6

0,6

Whipback

0,8

0,8

Salto (b)

1,2

1,2

Bemærk at rulle, hverken forlæns eller baglæns, ikke er eksisterende i ovenstående tabel. Dette betyder, at rulle ikke anses for et gyldigt spring. Udføres rulle i en springserie vil springserien blive kendt ugyldig. 

 

Tillægsværdier – Banespring: 

Tillæg for kombinationer

Gruppe 1

Gruppe 2

3 eller flere momenter (Gerne ens)

0,4

0,4

 

Engangstillæg på springserien

Gruppe 1

Gruppe 2

Ekstra salto som startspring

0,1

0,4

Kraftspring – salto i springserien

0,2

0,4

Flyvespring – salto i springserien

0,2

0,4

Whipback – salto i springserien

0,1

0,2

Salto – whipback i springserien

0,1

0,2

Salto – salto kombination i springserien

0,2

0,4

Whipback – 2*salto i springserien

0,2

0,4

2*Salto – Whipback i springserien

0,4

0,8

2*Salto – 2*salto i springserien

0,8

1,6

 

Tillæg på momenter i springserien

Gruppe 1

Gruppe 2

Hoftebøjet salto pr. rotation

0,1

0,2

Strakt salto pr. rotation

0,2

0,4

Dobbeltrotation baglæns

0,8

1,6

Trippelrotation baglæns

2,8

Dobbeltrotation forlæns

1,6

3,2

Hver 180◦ skrue på enkeltrotationer og whipback

0,2

0,3

Hver 180◦ skrue på dobbeltrotationer

0,3

0,4

Hver 180◦ skrue på trippelrotationer

0,4

I dobbelt- og trippeltrotationer gives kropspositionstillæg for den lavest takserede kropsposition. F.eks ved en DB hoftebøjet med 2/2 skr. i første rotation, hvor 2/2 skr. naturligt er strakt men den efterfølgende rotation er hoftebøjet. Her vil kroppositionstillægget blive givet for den hoftebøjede position. 

 

Basisværdier – Trampetspring: 

Basismoment

Gruppe 1

Gruppe 2

Salto

2,0

2,0

 

Tillægsværdier – Banespring:

Tillæg

Gruppe 1

Gruppe 2

Hoftebøjning pr. rotation

0,1

0,2

Strakt pr. rotation

0,2

0,3

Dobbeltsalto

0,6

1,0

Tripelsalto

1,6

Hver 180◦ skrue (Ved enkelt rotationer)

0,2

0,2

Hver 180◦ skrue (Ved dobbelt rotationer)

0,2

0,4

Hver 180◦ skrue (Ved trippel rotationer)

0,3

I dobbelt- og trippeltrotationer gives kropspositionstillæg for den lavest takserede kropsposition. F.eks ved en dobbelt hoftebøjet med 1/2 skr. i anden rotation, hvor 1/2 skr. naturligt er strakt men den foregående rotation er hoftebøjet. Her vil kroppositionstillægget blive givet for den hoftebøjede position. 

 

Udførselskarakter:

Alle spring har en udførselsmæssig startværdi på 10,0.
Max udførselsfradrag pr. springomgang er 5,0.

Udregning af udførselskarakter sker efter følgende model:
10,0 (udgangskarakter) – alle fradrag = Springseriens udførselskarakter.

 

Fradrag:

Generelle udførselsfradrag

Fradrag

Upræcis kropsposition

0,1 – 0,5

Stilfejl fødder/fodled

0,1

Adskilte ben

0,1

Manglende højde i afsluttende salto spring

0,1 – 0,4

For lang afsluttende salto

0,1

Afvigelse fra centerlinie (skævt spring)

0,1 – 0,2

Manglende opdeling af skruer i multiroterende spring

0,1

Mgl. udretning af hofte ved skrue fra lukket eller hofteb. salto

0,3

 

 

Specialfradrag for banespring

Fradrag

Tab af energi i springserie

0,3 – 0,5

Håndisæt på landingsfelt i springserie (ikke landingsfradrag !)

0,5

Mellemtrin/mellemhop i banespringserie

1,0 pr. stk.

 

Landingsfradrag

Fradrag

Ikke strakt kropsposition i landingsøjeblikket

0,1 – 0,3

Dårlig balance i landing

0,1 – 0,4

Fald – berøring med et knæ eller en hånd

0,5

Fald – berøring med begge hænder

0,8

Fald siddende / alle fire / rulle

0,8

Fald i landing – ikke fødder først

1,5 + vanskelighed = 0 point

 

Modtagningsfradrag (Der fradrages pr. modtagning)

Fradrag

Berøring i landing

0,3

Sikkerhedsmodtagning i landing

0,5

Hjælp til udførelse af spring

1,5

 

Generelle fradrag

Fradrag

Løber forbi eller udfører ugyldigt spring

Springseriens karakter = 10,0 + vanskelighed = 0

 

Kompositionsfradrag

Fradrag

Gentagelse af spring af springomgang

2,0

Udførsel af ikke angivet spring – ombytning af springomg. tilladt

2,0

Fradrag for manglende variation

2,0

Kompositionsfradraget noteres i sekretariatet og fratrækkes sidste spring. 

 

Bonus:

Det er muligt at modtage en bonus for virtuositet. En bonus vil være på enten 0,2, som ligges til den samlede score, eller 0,4 som ligges til vanskelighedskarakteren.

 

Indledende & finale:

I de indledende runder udføres 2 springserier i alle rækker.

De 10 gymnaster, som opnår den højeste samlede score for begge springserier kvalificerer sig til finalen.

I finalen springes ligeledes 2 springserier i alle rækker, med undtagelse af Senior Herre, hvor der springes 3 springserier.

 

Tiebreak:

Skulle to gymnaster ende på samme samlede score, placeres gymnasten med den højeste samlede score af de to udførselskarakterer bedst.

 

Karakterer fra indledende til finale:

De samlede score fra indledende tages med i finalen.

 

Startrækkefølge i finalen:

Gymnaster vil springe i følgende rækkefølge i finalen:

Nr. 1: Gymnast som har placeret sig som nr. 10 til finalen.
Nr. 2: Gymnast som har placeret sig som nr. 9 til finalen.
Nr. 3: Gymnast som har placeret sig som nr. 8 til finalen.

Osv.

 

Trippelrotationer:

SpringCup følger GymDanmark’s retningslinjer for forældregodkendelse af trippelrotationer for gymnaster under 18år.

Udfyld formularen på dette link: http://gymtranet.dk/media/4379/foraeldre-godkendelse2018.pdf

Efter formularen er udfyldt skal denne sendes til Peder Langelund på mail: plp@envidan.dk

Underskrevet forældregodkendelse skal være SPD i hænde senest fredag d. 30/11/2018 kl. 22.00.

Hvis godkendelsen ikke er stævneledelsen i hænde rettidigt, vil springet være ugyldigt dvs. gymnasten tildeles 0,0 point for springet.